Հույսը ռազմավարություն չէ: Ճիշտ ձևակերպված ծրագիրն է ռազմավարություն: Առանց հստակեցված քայլերի հաջողելն անհնարին է։

Մենք կօգնենք Ձեզ մշակել գրագետ ռազմավարության և հստակ մարտավարական քայլեր` բիզնեսի տեսլականին հնարավորինս շուտ հասնելու համար։ Ձեր բիզնեսի հաջողությունը մեզ համար առաջնային է:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Միջոցառումներ / Event titles
  • International Neuromarketing Conference
  • ՆԵՅՐՈ-Վաճառքներ
  • Մարքեթինգը 15 ժամում
  • Գործնական Նեյրոմարքեթինգ
  • Գովազդներ որոնք վաճառում են
Գրանցում / Registration
Թրեյնինգ, դասընթաց կամ սեմինար / Trainings, courses or seminars
Վճարման կարգը / Payment method
Առձեռն / Cash
Փոխանցում / Transfer
Առաջին անգա՞մ եք մասնակցում ՆԲԱ-ի դասընթացներին / Is this the first time you take part in Neurohub Business Academy's trainings?
Այո / Yes
Ոչ / No
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար / All fields must be filled in