Մարքեթինգ 15 ժամում - Marketing in 15 hours

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (տևողությունը` 3օր)

 

ՕՐ 1: Մարքեթինգի հիմնական հասկացությունները:

 

Այս մասի քննարկման ընթացքում մասնակիցները կստանան մարքեթինգի և դրա կարևոր բաղադրիչների հստակ սահմանումը ոչ միայն ակադեմիական, այլև ֆունկցիոնալ տեսանկյունից: Այս մասը կապահովի հստակ գիտելիքներ հետևյալ գործնական ասպեկտների քննարկման համար.

- Մարքեթինգի հիմունքներ

- Մրցակցային վերլուծություն

- Պոտենցիալ սեգմենտների սահմանում։

 

ՕՐ 2: Մարքեթինգային մոտեցումները (գործնական դեպքերում):

 

Այս մասը լիովին նվիրված է պրակտիկ մարքեթինգին: Ուսանողները լավ հնարավորություն կունենան սովորելու հայտնի և նոր մարքեթինգային մոտեցումներ, որոնք վերաբերում են հայկական շուկայի խաղացողներին:

- Աշխարհի միտումները

- Հայաստանի հեռահաղորդակցության շուկա. Խոշոր խաղացողներ, շուկայական առանձնահատկություններ, միտումներ

- Սկզբնական և երկրորդական տվյալներ

- Մարքեթինգային հետազոտություն (օրինակ)

- Հիպոթեզների փորձարկման օրինակներ

- 3 խոշոր խաղացողների դիրքավորման ռազմավարություն

- 4P-եր

- SWOT վերլուծություն

- Սեգմենտավորում (կարևոր ասպեկտներ)

- Մարքեթինգի չափանիշներ KPI-ներ (շուկայական բաժնետոմսեր, ARPU, MOU)

- Կենտրոնացում հաճախորդների բավարարվածության վրա.NPS

 

ՕՐ 3: Աշխատանքային այս փուլը նվիրված կլինի ձեռք բերված գիտելիքների ամրապնդմանը և թիմային աշխատանքին:

 

- Հարց ու պատասխան

- Թիմային աշխատանք

-Դեպքի ուսումնասիրությունը։

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Միջոցառումներ / Event titles
  • International Neuromarketing Conference
  • ՆԵՅՐՈ-Վաճառքներ
  • Մարքեթինգը 15 ժամում
  • Գործնական Նեյրոմարքեթինգ
  • Գովազդներ որոնք վաճառում են
Գրանցում / Registration
Թրեյնինգ, դասընթաց կամ սեմինար / Trainings, courses or seminars
Վճարման կարգը / Payment method
Առձեռն / Cash
Փոխանցում / Transfer
Առաջին անգա՞մ եք մասնակցում ՆԲԱ-ի դասընթացներին / Is this the first time you take part in Neurohub Business Academy's trainings?
Այո / Yes
Ոչ / No
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար / All fields must be filled in